Вашата интелигентна система за отопление с изкуствен интелект !
Golden Fire
GF TouchScreen
Дисплей gf touchscreen за пелетни горелки Голдън Файър

  
     В стремежа си все по-пълно да отговаряме на съвременните изисквания, желания и нужди на потребителите, през последните години приоритетно насочихме усилията си в осъществяването на амбициозен проект за създаване и развитие на интелигентно управление на нашите продукти с помощта на високи технологии. В резултат на упоритата съвместна работа на екип от програмисти и инженери с натрупан богат опит от цял свят, в продължение на няколко години, днес имаме продукт, който сам върши всичко, необходимо за постигане на идеалната топлина във Вашия дом. Вече е факт новото ни лично достижение - управление на нашите продукти чрез изкуствен интелект! Това е единственото по рода си интелигентно управление с цветен сензорен дисплей, който поставя всички опции на върха на пръста Ви, а гласовият асистент гарантира използването му максимално лесно и удобно дори и от незрящи хора.Най-хубавото е, че това устройство може да бъде монтирано на всеки модел котел, горелка и камина.

GF TouchScreen
GF TouchScreen
GF TouchScreenЕто и някои от неговите предимства:

•Вече не е необходимо потребителят да е специалист, за да настрои продукта според различните си потребности и типове пелети.

•Отпада платеното посещение на техник за настройки.

•Отпада нуждата от посещения на техник за диагностициране на място.

•Замества се управлението на всички досегашни съществуващи модели без необходимост от конструктивни промени по тях.

•Разполагате с многоезичен интерфейс и гласов асистент с подробни описания на функционалните възможности.

•Лесна е настройката на час и дата. За всички продукти е налична функция будилник.

•Когато нямате нужда от екрана, на него ще се възпроизвеждат за Вас приятни пейзажи от цял свят като фоторамка.

•Осигурена е защита от късо съединение на изходите.

•Имате прецизно управление на до 3 вентилатора едновременно с обратна връзка.

•Контролерът може сам да определи дали захранването е включено правилно. Напрежението в мрежата се мери и се визуализира на екрана. При евентуална повреда на силовата платка или на управляващия дисплей, всички направени настройки се запазват в енергонезависима памет.

•Работата на цялата система се следи и при неизправност се съобщава за грешки, към които има подробно обяснение какво трябва да направите.

•Контролерът следи за температурата на водната инсталация, температурата на бойлера, температурата на подово отопление (с трипътен вентил), както и температурата на буферен съд.

•Налични са 4 таймера с различни времеви интервали за всеки ден от седмицата, в които котелът или камината да работят на определена температура на водната риза или стайна температура.

•Продукт с този контролер притежава функция „ВГРАДЕН СТАБИЛИЗАТОР“. Kамината или котелът ще запази функционалните си възможности при по-ниско или по високо напрежение на мрежата от 170 до 250 Волта, без нужда от външен стабилизатор


     За да задоволим напълно нуждите на нашите клиенти и за да направим използването на нашите отоплителни уреди максимално удобно, лесно и приятно, предлагаме всички камини и горелки с нашето управление от категория „изкуствен интелект“.

     Вие можете напълно спокойно да оставите изцяло на него грижата за идеалната топлина във Вашия дом!

GF TouchScreen


Софтуерните ъпдейти са лесни и напълно безплатни.


     Осъществяват се с помощта на смяна на съществуващата SD карта със записана нова версия на софтуера.


GF TouchScreenХардуер, изпълнен съгласно всички Европейски стандарти за качество и безопасност.---------------------------------------------------


GF TouchScreen
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.