Вашата интелигентна система за отопление с изкуствен интелект !
Golden Fire

Уважаеми клиенти,

Моля преди да потърсите

специализирана сервизна помощ,

ПОЧИСТЕТЕ ОСНОВНО

Вашия продукт така, както е описано в инструкцията за експлоатация!

Това Ваше действие решава в 90 % от случаите

ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ!

ОТНОСНО СЕРВИЗ GOLDEN FIRE 2023 година!

Уважаеми клиенти,

В стремежа си да Ви улесним, правим всичко възможно нашите продукти да могат да се стартират без необходимост от посещение на специализиран сервиз. За съжаление обаче, поради не еднаквото качество на пелетите, които се предлагат на пазара, това наше желание се оказва мисия невъзможна. Също така, масово клиентите влизат в настройките и започват да променят параметри, което води до некоректна работа на съоръжението!!!

Нашата постоянна цел е да правим продуктите все по-качествени и по-надеждни. Виждаме пропуските и винаги се стремим да ги отстраняваме по възможно най - бързия начин. Ето защо, за да направим отново възможно най-доброто за Вас, нашите клиенти, още през 2016-та година въведохме "безплатен пуск"* за всяко едно пелетно съоръжение. Пуск, от който една голяма част се възползваха, но други просто решиха, че нямат нужда или не могат да чакат и стартираха продукта сами, като проблемите не закъсняха. .Запомнете, че само така ще може да се гарантира коректната й работа и само така Вашата гаранция ще бъде валидна!!!

     *Към момента пуск в експлоатация е платен - 96 лева.

Бихме искали най-учтиво да Ви помолим, за да може да се гарантира коректна настройка и работа на Вашата пелетна камина или пелетна горелка, да се обръщате към нашите доверени сервизи за съдействие. Също така, бихме искали най-учтиво да Ви помолим и да проявявате търпение и разбиране към сервизите ни, ако не могат да се отзоват в рамките на 24 часа, особено когато това се случва във времето през което всички започват да стартират своите уреди. Няма как в рамките на един месец да се въведат в експлоатация няколко хиляди продукта наведнъж. Няма как в периода от 20.09 до 20.10 да посетим всички клиенти сега и веднага. Поради тази причина Ви молим да заявявате профилактика или въвеждане в експлоатация още в летните месеци, за да може на всеки един клиент да се обърне достатъчно внимание и сервизните техници да си свършат работата нормално.

Трупайки непрекъснато опит и повишавайки непрекъснато качеството на нашите продукти вече можем да предложим и 3 и 5 годишна гаранция за тях. Условието е, всеки един клиент да заяви "Пуск в експлоатация" и да заплати такса  96 лева,  да заяви посещение на наш сервиз след изтичане на първата година, преди началото на втория отоплителния сезон /да заплати такса "Годишна профилактика" 72 лева/, преди началото на третия отоплителния сезон /да заплати такса "Годишна профилактика" 72 лева/ за 3 годишна гаранция и преди началото на четвъртия отоплителния сезон /да заплати такса "Годишна профилактика" 72 лева/ и преди началото на петия отоплителния сезон /да заплати такса "Годишна профилактика" 72 лева/ за 5 годишна гаранция. Целта на такова посещение ще бъде да се направи пълна профилактика и настройка на продукта /не включва почистване на продукта/, така че той да бъде готов за стартиране за втория отоплителен сезон и да се гарантира коректната му работа. Общата цена заедно с "Пуск в експлоатация" за 3 годишна гаранция е 240 лева и 384 лева за 5 годишна гаранция. При посещението и след извършена профилактика, сервизния техник ще завери Вашата гаранционна карта, с което ще бъде потвърдена и продължаващата му гаранция за следващата година. Гранцията може да бъде отказана в случай, че бъде установена неправилна експлоатация или стопанисване на продукта. Това условие важи за всички продукти закупени след 01.01.2020 година.

 От 01.01.2020 година, камините и котлите на Golden Fire от серии:

     • GF 2020 Smart, GF PS/PB, GF PSN/PBN, GF JADE, GF AURORA SLIM, GF SBN, GF MP, GF XXX VIP, GF PB, GF SMB 35, GF CB

се продават с 3 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ.

 Kамините и котлите Golden Fire от серии:

     • GF ONYX, GF PRIMAVERA, GF SBN AUTO, GF ECOPELLET STAR, GF ECOPELLET STAR CONDENS

се продават с 5 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ.

Тази гаранция ще важи при следните условия:

     1. Пуск и въвеждане в експлоатация – извършени от лица, оторизирани за монтаж и настройка на продукти с марката Golden Fire.

При липса на протокол за пуск и въвеждане в експлоатация, гаранцията ОТПАДА!

Цени и условия:

     • Пуск и въвеждане в експлоатация на един продукт – 96 лева.

     • Цената за пуск и въвеждане в експлоатация включва:

          o Посещение на място в рамките на населеното място на представителство/сервиз. Цена за транспорт извън населеното място на представителство/сервиз - 0,36 лева на километър в двете посоки. Километрите се изчисляват от най-близкото представителство/сервиз на Голдън Файър ЕООД;

          o Установяване дали изделието е монтирано съгласно инструкцията за монтаж;

          o Първоначален пуск и настройка;

          o Заверка на гаранционната карта за първата година на експлоатация;

          o При невъзможност за осъществяване на първоначално въвеждане в експлоатация по вина на клиент / неправилен монтаж, липсващи части от системата, които нарушават правилната работа на продукта, непочистен комин и др./ клиента дължи посочената сума от 96 лева.

     • Цена на повторно посещението, в случай че не са спазени изискванията за монтаж и е невъзможно да се изпълнят дейностите описани по-горе – първоначалният пуск и въвеждане в експлоатация - 96 лева. За райони извън населеното място на представителство/сервиз се начислява и транспорт.

     2. Ежегодна профилактика и заверка на гаранционната карта, преди изтичане на датата на пускане в експлоатация – извършени от лица, оторизирани за монтаж и настройка на продукти с марката Golden Fire. Важи за всеки продукт поотделно. Отговорността за заявка на профилактиката е на клиента. При незаверена гаранционна карта, гаранцията отпада.

Цени и условия:

     • Ежегодна профилактика и заверка на гаранционната карта – 72 лева.

     • Цената за ежегодна профилактика и заверка на гаранционната карта включва:

          o Посещение на място в рамките на населеното място на представителство/сервиз. Цена за транспорт извън населеното място на представителство/сервиз - 0,36 лева на километър в двете посоки.

          o Установяване дали изделието се използва съгласно инструкциите за експлоатация

          o Установяване дали изделието е почистено основно от пепел и е готово за новия отоплителен сезон

          o Пуск и настройка (ако е нужна)

          o Заверка на гаранционната карта за следващата година на експлоатация

     • Цена на посещението, в случай че не са спазени изискванията за експлоатация, уреда не е почистен основно и е невъзможно да се изпълнят дейностите описани по-горе - 72 лева. За райони извън границите на населеното място на представителство/сервиз се начислява и транспорт. 

     • Повторно посещение след спазване на изискванията за експлоатация и възможност за профилактика – 72 лева. За райони извън населеното място на представителство/сервиз се начислява и транспорт.

     3. Посещение на адрес за продукт с изтекла гаранция - извършени от лица, оторизирани за монтаж и настройка на продукти с марката Golden Fire, се заплаща 96 лева, което включва:

     • Диагностика на повредата и подмяна на компонент, ако е необходимо

     • Посещение на място в рамките на населеното място на представителство/сервиз. Цена за транспорт извън населеното място на представителство/сервиз - 0,36 лева на километър в двете посоки.

          * не включва цената на повреденият компонент

     4. Всички извънгаранционни посещения, причинени от неправилна експлоатация, както и установяване на проблем по вина на клиент се заплащат 96 лева.

     • Непочистена камина, котел и/или комин

     • Използване на гориво, което не е предписано от производителя;

     • Липса на комин, който да осигурява необходимата тяга;

     • Монтиране на прекалено мощни камина или котел в малка отоплителна инсталация  или прекалено маломощни камина или котел за голяма отоплителна инсталация;

     • Необезвъздушена отоплителна инсталация;

     • Използване на камината или котела при налягания на топлоноситела над предписаните от производителя;

     • Необезопасяване на отоплителната инсталация против замръзване;

     • Използване на уреда при напрежение в електрическата мрежа, което не отговаря на предписаното;

     • Скъсани електрически проводници или механични повреди по електрониката;

     • Механични повреди по корпуса или механизмите на уреда;

     • Самоволно променяне на настройките на съоръжението, което е довело до проблеми с горенето;

     • Самоволно манипулиране на електрическата инсталация или механиката на камината, или котела;

     • и други.

     5. Монтаж на продукт се заплаща 360 лева, който включва следното:

     • монтаж на продукт към съществуваща система.

     • зареждане и обезвъздушаване на системата с топлопреносна течност.

     • Посещение на място в рамките на населеното място на представителство. Цена за транспорт извън населеното място на представителство - 0,36 лева на километър в двете посоки.

     6. Посещение на адрес за монтаж/демонтаж на допълнителни модули или резервни части  – 60 лева, което включва едно от следните неща /всеки отделен модул или резервна част се таксуват по отделно/, а именно:

     • Монтаж на стаен термостат/ важи за всички модели предлагани от Голдън Файър ЕООД/;

     • Подмяна на нагреватели или запалка;

     • Подмяна на предпазители;

     • Подмяна на други консумативи;

Цената на услугата, в случай че сте заявили настройки или посещение е горе посочената. При заявка само за монтаж / демонтаж на посочените горе допълнителни модули или резервни части се заплаща и транспорт на стойност 36лв. в рамките на населеното място на представителство / сервиз. Цена за транспорт извън границите на населеното място - 0,45 лева на километър в двете посоки. Километрите се изчисляват от най-близкото представителство/сервиз на Голдън Файър. 

Всички цени са в сила от 01.01.2022г. и са с включен ДДС.

 Благодарим Ви, че избрахте нашите продукти!!!

С уважение: Екипът на Голдън Файър


Уважаеми Клиенти,

За аварии и проблеми, които НЕ са заявени на  телефони 0894 007 007 и 0884 67 96 96

НЕ носим абсолютно никаква отговорност.

ВАЖНО!!!
  • Рекламация на закупени резервни части се приема само и единствено в момента на покупката при видим дефект.
  • Рекламация на изпратени резервни части с куриерски фирми се приема на място в офис на съответния куриер. Всяка пратка се изпраща с тест, преглед и застраховка и единствено в този момент, клиента може да върне поръчаната резервна част, преди да бъде заплатена. 
  • Рекламация / Замяна / Връщане на заплатена сума за електронни и / или електрически части, пелетни продукти и аксесоари за тях не се приема, когато клиента / или неоторизирани от Голдън Файър технически лица/  вече ги е монтирал и "изпробвал" на неговия продукт и след това иска да ги върне / независимо дали в деня на покупката, следващия ден или след месец/.
  • Отказ от поръчка / връщане на заплатена сума се извършва само и единствено в деня на направа на поръчка / или при взимане на стоката, ако дните на заплащане и взимане са различни/, непосредствено след приключване на покупко - продажбата, ако продукта е изцяло в търговски вид, без следи от употреба, неразопакован, немонтиран и т.н., след предоставяне на документ за покупка.
ВАЖНО!
От 01.11.2023г. рекламация на UPS или акумулатор, закупени от Голдън Файър се приема само след предоставяне и ДВЕТЕ устройства за тест и преглед в сервиз. 
Преглед, тест, профилактика на UPS и зареждане на акумулатор - 35лв с ДДС. 
Сервиз
Сервиз
Сервиз
Сервиз
Сервиз
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.