Вашата интелигентна система за отопление с изкуствен интелект !
Golden Fire

Как става почистването на камината и димохода?

Гост 1 Декември 2015г.
От скокро съм горд собственик на палетна камина 24 W с водна риза. прочетох, че трябва периодично да се почиства камерата, топлообменника и димохода. Камерата я прахосмуча но за останалите не съм наясно. Моля за помощ!!!
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.